• daca vrei sa fii #SPONSOR/PARTENER

LEGISLATIE APLICABILA :

Noul Cod Fiscal/Art. 25, aliniatul 4, litera i) :„Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

  1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , aceasta limita se determina potrivit normelor;
  2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

Info! Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.”

In Noul Cod Fiscal din 2016 vechea limita de 3 la mie din cifra de afaceri a crescut la 5 la mie.

  • daca vrei sa fii #VOLUNTAR

Contacteaza-ne oricand aici: Telefon – 0724.152.106  sau E-mail – TopolinoAsociatiaTA@yahoo.com